×××عــاشـــــــــقــــانـــــــــه×××

***به نام او که عشق و عاشق را بیافرید***

××متن های عاشقانه غمگین××

رام بودم . ساکت بودم . شاد بودم . تنها بودم . تو امدي . شاد بودي . شلوغ بودي .وسوسه بودي . تنها بودي . کنارم ماندي . جذاب شدي . غمگين شدي . مرا خواندي . عاشق شدي . مهربان شدي . دلسوز و پر هيجان و ارام در دلم جا گرفتي...

اگر اشک ها نمي بود داغ … ها سرزمين وداع را مي سوزاند کسي را که خيلي دوست داري هميشه زود از دستش ميدهي پيش از آن که خوب نگاهش کني مثل پرنده اي زيبا بال مي گيرد هنوز بعضي از حرف هايت را به او نگفته بودي هنوز همه لبخندهاي خود را به او....

گفتي مثل يه كوه پشت سرتم،بهم تكيه كن تكيه كردم،اما افتادم،آخه فقط غبار بودي گفتي زمين زير پاتم،محكم قدم بردار محكم برداشتم،اما خوردم زمين،آخه تو يخ بودي....

دوستم داشته باش… چون تو را می یابم، آســــــــمان فرش من است… رودســـــــرمست من است من تو را می جویم، با سرانگشت دلم روح پر نقش تو را میپویم...

[ شنبه بیست و ششم شهریور ۱۳۹۰ ] [ 17:1 ] [ عاشق تنها ] [ ]